Visi Misi

VISI
Menjadi lembaga pendidikan Islam yang terus menerus menyeimbangkan pola pengajaran terpadu : Al-Quran Hadist, dan keilmuan modern terkini dalam rangka pembentukan generasi muda islam yang profesional, beriman, bertaqwa dan siap menghadapi tantangan zaman.


MISI

  1. Membentuk, putri yang berjiwa Islam dan Ibu pendidik yang cakap dan aktif serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air atas dasar pengabdian pada Allah SWT.

  2. Mengembangkan pola pengajaran Islam berbasis teknologi secara berkesinambungan dalam upaya memperkaya khasanah  dunia pendidikan sampai akhir zaman.

  3. Merancang , mengembangkan, memberikan pengajaran Islam sebagai solusi kehidupan dalam kajian praktis dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dan tanah air.